Hvilken forskel – om nogen – kan filosofi gøre i vores liv? I ”Filosofi for livet” vil jeg både drage østens filosofi og vestens filosofi ind i forsøget på at svare på dette spørgsmål. Vestens og østens filosofi har helt forskellige tilgange til tilværelsen. De har hver især noget at byde ind med, og de har hver især deres begrænsninger. Men i mit univers supplerer de hinanden perfekt. Det håber jeg at kunne overbevise lytteren om.

Afsnit 0: Forskellen mellem vestens og østens filosofi

Afsnit 1: Den (u)fri vilje

Afsnit 2: Frihed, lykke og lyst

Afsnit 3: Om at vælge sig selv

Afsnit 4: Det moderne menneske og angsten

Afsnit 5: Magt, penge og berømmelse

Afsnit 6: Meningen med livet versus meningen i livet

Afsnit 7 Viden og verden 1: Forsvar for sandheden

Afsnit 8 Viden og verden 2: De to sandheder

Afsnit 9 Etik 1 – etikken der blev væk

Afsnit 10 Etik 2 – mennesket som del af…

Afsnit 11 Etik 3 – buddhistiske etik

Afsnit 12 Etik 4 – ondskab

Afsnit 13 Etik 5 – buddhismens blik på ondskab

Fra podcast til YouTube-kanal

Filosofi for folket, Podcast af Lars steiniche,

Filosofi for folket! Kan filosofi gøre en forskel i forhold til, hvordan vi lever vores liv? I denne podcast sættes filosofien i relation til vore hverdag.

Hvad er filosofi?

Sjæl/legeme-problemet

Hvad kan videnskaben give os svar på?

Videnskabsteori del 1

Videnskabsteori del 2

Meningen med livet del 1

Meningen med livet del 2

Krigen i Ukraine

Livet må da rumme noget andet og mere end…

Et filosofisk blik på arbejde

Filosofiens historie - for folket! Podcast af Lars Steiniche,

I en verden præget af fake news og populisme er der brug for det at spørge ind, tænke efter og tænke kritisk. I denne podcast søger jeg at gøre filosofien historie forståelig og relevant for nutidens mennesker.

Filosofiens historie for folket første afsnit: De første filosoffer

Sokrates og sofisterne

Platon

Aristoteles

Kynismen, stoicismen, epikuræerne og skeptikerne

Middelalderen

Renæssancehumanisme og naturvidenskab

Videnskabens filosoffer: Francis Bacon og Thomas Hobbes

Rationalismen: René Descartes og Benedict Spinoza

Empirismen 1: John Locke og George Berkeley

Empirisme 2: David Hume

Immanuel Kant

De franske oplysningsfilosoffer

G.W.F Hegel

Søren Kierkegaard

Karl Marx

Friedrich Nietzsche

John Stuart Mill

Den tidlige Wittgenstein

Den sene Wittgenstein

Martin Heidegger

Karl Popper

Kuhn og Feyerabend

Sartre og Camus

Frankfurterskole 1 – Horkheimer og Adorno

Frankfurterskolen 2 – Marcuse og Habermas

Postmodernismen