Filosofi for folket, Podcast af Lars steiniche,

Filosofi for folket! Kan filosofi gøre en forskel i forhold til, hvordan vi lever vores liv? I denne podcast sættes filosofien i relation til vore hverdag.

Første afsnit: Hvad er filosofi?

Andet afsnit: Sjæl/legeme-problemet

Tredje afsnit: Videnskab 1: Hvad kan videnskaben give os svar på?

Filosofiens historie - for folket! Podcast af Lars Steiniche,

I en verden præget af fake news og populisme er der brug for det at spørge ind, tænke efter og tænke kritisk. I denne podcast søger jeg at gøre filosofien historie forståelig og relevant for nutidens mennesker.

Filosofiens historie for folket første afsnit: De første filosoffer

Sokrates og sofisterne

Platon

Aristoteles

Kynismen, stoicismen, epikuræerne og skeptikerne

Middelalderen

Renæssancehumanisme og naturvidenskab

Videnskabens filosoffer: Francis Bacon og Thomas Hobbes

Rationalismen: René Descartes og Benedict Spinoza

Empirismen 1: John Locke og George Berkeley

Empirisme 2: David Hume

Immanuel Kant

De franske oplysningsfilosoffer

G.W.F Hegel

Søren Kierkegaard

Friedrich Nietzsche

John Stuart Mill

Den tidlige Wittgenstein

Den sene Wittgenstein

Martin Heidegger

Karl Popper

Kuhn og Feyerabend

Sartre og Camus

Frankfurterskole 1 – Horkheimer og Adorno

Frankfurterskolen 2 – Marcuse og Habermas

Postmodernismen