Bøger

Buddhas blik

– på livet, som det moderne vestlige menneske lever det

Buddhas blik - på livet som det moderne vestlige menneske lever der, Bog af Lars Steiniche

Jeg har skrevet en bog med titlen ” Buddhas blik – på livet, som det moderne vestlige menneske lever det”. I bogen bruger jeg buddhismen som en kritisk optik til at se på vores moderne, vestlige livsstil og tænkemåde. Jeg kommer ind på emner som nuet; frihed, lykke og lyst; psykisk og fysisk lidelse; jeg’et; ondskab; etik; arbejde; klimakrise og meget mere. Der er ikke tale om en religiøs bog (jeg er ikke selv troende) men om en livsfilosofisk bog, som jeg håber, at alle, uanset religion, kan få glæde af. Du kan købe bogen ved at klikke på linket her: Buddhas blik Saxo

– eller ved at google ”buddhas blik”

(ps linket til ”Bog og Ide” virker af en eller anden grund ikke)

En guide til buddhismen for nutidens vestlige menneske

Vestens buddhisme. Bog af Lars steiniche.

Bogen er, som undertitlen siger, en guide til buddhismen. Mange mennesker i Vesten nærmer sig i disse år nysgerrigt buddhismen. Men det kan være at skaffe sig et klart billede af, hvad buddhismen egentlig går ud på. Bogen giver en letforståelig indføring i den buddhistiske lære. Den buddhistiske lære forklares med danske ord og begreber.

Bogen er samtidig et forsigtigt bud på en vestlig tolkning af buddhismen. Forfatteren sætter de centrale temaer i buddhismen i relation til den tilværelse, vi lever lige nu og her. Han har tilstræbt at være tro mod det centrale i den buddhistiske lære samtidig med, at buddhismen bliver sat i relation til den moderne virkelighed. For hvad vil det egentlig sige det at være buddhist og fra Vesten? Kan man forestille sig en særlig vestlig måde at være buddhist?

Forfatteren identificerer mig ikke med én bestemt af de mange buddhistiske skoler, men forholder mig åbent til dem alle sammen. Han er – i mangel af en bedre betegnelse – ”privatpraktiserende” buddhist. Men Buddhismen har stor betydning for, hvordan han lever sit liv. Det er den forskel, som buddhisme kan gøre i vores tilværelse, som bogen vil formidle.

Køb bogen her: Saxo.dk

1 Comment

  1. Poul-Chr. Tulinius

    Jeg har læst dele af din bog “Buddhas blik – , og har mødt følgende udsagn: Dualisme mellem menneske og natur har været et definerende kendetegn ved vestlig tænkning siden Moses og Platon. Jeg forestiller mig, at jeg kan gætte noget af baggrunden for citatet (jeg ved det jo ikke med sikkerhed), men vil gerne have dig til at uddybe det nærmere. I forlængelse heraf vil jeg gerne nævne stoikerne, der prøvede at undgå en spaltning mellem menneske og Natur.
    Venlig hilsen
    Poul Chr. Tulinius( p. t. sognepræst)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *