Første afsnit: 3. august 2022

Podcast: Filosofi for livet

I min nye podcast ”Filosofi for livet” vil jeg også drage østens filosofi ind i forsøget på at svare på spørgsmålet: ”hvilken forskel – om nogen – kan filosofi gøre i vores liv?”. Vestens og østens filosofi har helt forskellige tilgange til tilværelsen. De har hver især noget at byde ind med, og de har hver især deres begrænsninger. Men i mit univers supplerer de hinanden perfekt. Det håber jeg at kunne overbevise lytteren om.

Podcast, bøger, foredrag

Podcast, bøger og foredrag er de tre produkter, jeg ”sælger” via denne hjemmeside. ”Sælger” er i gåseøjne, for det er naturligvis gratis at lytte til min podcast ”Filosofiens historie for folket”, hvor jeg beskriver filosofiens historie på en måde, så den bliver forståelig og relevant for så mange mennesker som muligt.

Under ”bøger” kan du læse om de to bøger, jeg har skrevet, hvor jeg sætter buddhismen i relation til en moderne virkelighed. I ”Buddhas blik – på livet, som det moderne vestlige menneske lever det”, bruger jeg buddhismen som en kritisk optik til at se på vores moderne, vestlige livsstil og tænkemåde. Jeg kommer ind på emner som nuet; frihed, lykke og lyst; psykisk og fysisk lidelse; jeg’et; ondskab; etik; arbejde; klimakrise og meget mere.

”Vestens Buddhisme – En guide til buddhismen for nutidens vestlige menneske” er som titlen antyder en letforståelig indføring i den buddhistiske lære, hvor jeg samtidig sætter de centrale temaer i buddhismen i relation til den tilværelse, vi lever lige nu og her.

Jeg kommer meget gerne ud at holder foredrag, både om det buddhistiske perspektiv på tilværelsen og om filosofi. Under ”Foredrag” kan læse nærmere om de foredrag, jeg kan tilbyde.

Under ”Artikler” Du kan læse tre kronikker samt to andre artikler, som jeg har skrevet.

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg oprindeligt er jeg uddannet cand.mag. med hovedfag i filosofi og bifag i litteraturvidenskab. Det meste af mit voksenliv har jeg tjent til livets ophold ved at undervise andre. Først underviste jeg voksne. Senere tog jeg meritlæreruddannelsen og arbejdede i folkeskolen. På grund af nogle psykiske udfordringer, har jeg måtte opgive at undervise. Så nu kører jeg gaffeltruck!

Jeg er 59 år gammel, gift, har et hjemmeboende barn og bor i Hadsten.