Meningen i livet

Sekulær buddhisme og filosofi

Sokrates og buddha

Billedet ovenfor forestiller Sokrates og Buddha. Sokrates og Buddha er mine to store forbilleder, og jeg har gjort det til mit projekt at forene de to.

I sekulær buddhisme har buddhismen primært karakter af nogle god råd til, hvordan kan leve sig liv. Sekulær buddhisme er skeptisk over de elementer i den traditionelle buddhisme, der strider mod fornuft og videnskab. Det gælder f.eks. begreber som karma og reinkarnation. Den engelske forfatter Steven Batchelor definerer sekulær buddhisme som en metode til at gøre sig fri af vaner, begær, had og den illusion, der er forbundet med at se sig selv som adskilt fra resten af virkeligheden. Sekulær buddhisme er således ikke en tro i traditionel forstand, det er et perspektiv på tilværelsen og noget, man gør.

Sokrates kan betragtes som symbolet på troen på fornuften. Sokrates insisterede på at gå i kødet på menneskers fordomme ved stædigt at stille spørgsmålet: ”Hvor ved du det fra?” I en verden præget af fake news og populisme er der brug for det at spørge ind, tænke efter og at tænke kritisk. Buddhismen vender op og ned på mange af de forestillinger, vi i Vesten tager for givet og giver radikalt anderledes svar på spørgsmål som: ”Hvad er det for en virkelighed, vi er del af?”, ”Hvad vil det sige at være menneske?”, ”Hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt i livet?” og ”Hvad handler etik om?” Filosofien insisterer på argumenter og fornuften.  Set med mine øjne supplerer Buddha og Sokrates hinanden perfekt.

På denne hjemmeside kan du læse om de to bøger, jeg har skrevet, hvor jeg sætter buddhismen i relation til en moderne virkelighed. Du kan læse tre kronikker samt to andre artikler, som jeg har skrevet ud fra samme tema.

Du kan lytte til min podcast ”Filosofiens historie for folket”, hvor jeg tilstræber at beskrive filosofiens historie på en måde, så den bliver forståelig og relevant for så mange mennesker som muligt. Den røde tråd i denne podcast er en påstand om, at vesten filosofi har et samlende projekt, der handler om troen på fornuften.

Jeg kommer meget gerne ud og holder foredrag, både om det buddhistiske perspektiv på tilværelsen og om filosofi. Under ”Foredrag” kan læse nærmere om de foredrag, jeg kan tilbyde. Du kan også downloade en brochure, der giver en endnu grundigere beskrivelse af foredragene.

“Meningen i livet” er for mig det spørgsmål, der binder Sokrates og Buddha sammen. Fornuftens kritiske stillingtagen kombineret med buddhismens kritik af enhver tanke om formål. Se Meningen i livet..

1 Comment

  1. Poul-Chr. Tulinius

    Jeg har læst dele af din bog “Buddhas blik – , og har mødt følgende udsagn: Dualisme mellem menneske og natur har været et definerende kendetegn ved vestlig tænkning siden Moses og Platon. Jeg forestiller mig, at jeg kan gætte noget af baggrunden for citatet (jeg ved det jo ikke med sikkerhed), men vil gerne have dig til at uddybe det nærmere. I forlængelse heraf vil jeg gerne nævne stoikerne, der prøvede at undgå en spaltning mellem menneske og Natur.
    Venlig hilsen
    Poul Chr. Tulinius( p. t. sognepræst)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 Lars Steiniche

Theme by Anders NorénUp ↑